Kuvassa viitataan sekä ryhmän sisäiseen dynamiikkaan että tapahtumiin 29.5.12. ja 29.5.11.