Lehdissä eilen ja tänään: "Työsuojelutarkastajien pääsy Olkiluodon

ydinvoimalatyömaalle Eurajoella estyi keskiviikkona. Ilman kulkulupaa

yllätyskäynnille saapuneita tarkastajia ei päästetty alueelle."

Ihan vain huomautus. Miten voi tehdä yllätystarkastuksen, jos pitää anoa

etukäteen kulkulupa ja kertoa vierailun tarkoitus?