- Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, valtion omistamat yhtiöt maksavat  johtajilleen,
palkan lisäksi, kohtuuttoman suuruisia palkkioita vain siitä, että johtajat  ovat töissä ja tekevät
sen työn mihin heidät on palkattu.

- Heidi Hautala on asiasta vastaava ministeri.