TS.fi 25.9.2010. "Suojelupoliisin mukaan Suomesta on lähtenyt

maahanmuuttajia ulkomaille taistelukoulutukseen."