- Aika lailla valmis on katos.

- KKO katsoi, että sopimus voi jatkua pelkästään tilaajan passiivisuuden perusteella.

Sopii hyvin sen yksityisen parkkisakkolinjan kanssa, mutta kovasti ne tulkitsee raakaa

rahvasta vastaan. Taitaa olla niillä päätöstä tehdessä molemmat jalat tukevasti ilmassa ja sokean Reetan

haukankatse arvioi näytön.