HS.fi 27.10.2010. Yli puolet lääkäreistä kertoo tinkineensä potilaansa

hoidosta rahan takia.