28.9.10. Nk.. Siilasmaan työryhmä ehdottaa, että asevelvollisuusaika

voisi olla neljä kuukautta.