Uusin versio tuli voimaan1.9.2010. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090273

Laissa mainittua uhkasakkoa en pidä rangaistuksena.

Jotta laki toimisi siinä olisi pitänyt mainita, että puuttellisten tai väärin tietojen

antamisesta seuraa rangaistus.

Laissa on toki muitakin puutteita kuten poliisihallinnosta on jo huomautettu.

(esim TS.fi 7.9.2010).