- Sisäministeri Anne Homlund vaatii, romanialaiskerjäläisten vuoksi, 

kerjäämisen kieltämistä lailla.

- Kuva pohjautuu Kari Suomalaisen kuvaan

"Joulukatu eli kuokkavieras syntymäpäiväkesteissä"