- Jokainen voi omalla kohdallan miettiä vastaako yllä kuvattu aamukahvikeskustelu

todellista elämää vai olisiko keskustelun lopputulos kuitenkin toinen.

- Ympäristöministeri Paula Lehtomäki ilmoitti tällä viikolla, että hänen perheensä

omistaa 300.000 euron arvosta Talvivaaran kaivosyhtiön osakkeita.