- Minulla ei ole täyttä varmuutta kuvan aitoudesta, mutta VR:n johdon toiminta

viime vuosina viittaa siihen vahvasti.