Progressiivinen vero on tasaveron vastakohta. Siinä pienituloinen

maksaa pientä veroa ja suurituloinen suurta veroa.