- Suomi on parantanut sijoitustaan kansainvälisessä korruptiovertailussa. Transparency International -järjestön

 vuosittaisessa vertailussa Suomi nousi toiseksi yhdessä Tanskan kanssa

- Euroopan komission julkaisemassa kyselytutkimuksessa joka neljäs suomalainen vastaaja piti

 korruptiota vakavana ongelmana Suomessa